Opdateret den 23. april 2018

MEDLEMSBETINGELSER

EMS BodyPOWER leverer personlig træning med Elektronisk Muskel Stimulation. Medlemmer skal træne i godkendt træningstøj og strømper, som enten købes eller lånes mod betaling af EMS BodyPOWER. Medlemmer skal købe og medbringe personligt chipkort til registrering af den individuelle træningsintensitet.

Træningssessioner gennemføres med en eller to deltagere med instruktion og personlig vejledning fra en EMS Trainer.

Medlemskab
Alle medlemskaber starter med en INTROTIME.

Medlemskaber er personligt og kan ikke benyttes af andre. Medlemskabet kan ikke overdrages til andre personer. Personlige medlemspakker er forudbetalte antal træninger med en begrænset gyldighed. FlexMedlemskaber er månedlig opkrævning via NETS, medlemskabet månedsvis forud, og EMS træninger mv. afregnes bagud.

Medlemmer skal være min. 18 år for selv at oprette et medlemskab hos EMS BodyPOWER. Personer under 18 år skal have en forælder eller værge med ved oprettelse af medlemskab.

Oprettelse af medlemskab og accept af de til enhver tid gældende medlemsbetingelser sker ved underskrift af tilmeldingsblanket, og betaling jf. den til enhver tid gældende prisliste.

Medlemskabet træder i kraft på datoen valgt af medlemmet. Alle medlemskaber giver adgang til alle EMS BodyPOWER studios i Danmark.

EMS træninger varer 20 minutter og inkluderer træning med EMS Trainer, én flaske vand, adgang til omklædnings- og badefaciliteter med håndklæde og kropsplejeprodukter.

INTROTIMER leveres mod engangsbetaling og tjener som en introduktion til træningskoncept, udstyr og til kortlægning af mål og ambitioner. INTROTIMER forpligter ikke til køb af medlemskab.

Medlemskab er påkrævet for at sikre service og faciliteter til levering af EMS træning. Medlemskab skal ligeledes motivere til regelmæssig træning, som bidrager til, at EMS BodyPOWER og medlemmet kan arbejde målrettet mod de individuelle opsatte træningsmål.

Medlemmer kan booke EMS træning online, og i forbindelse med den ugentlige EMS Træning.

Medlemmets forpligtelse til betaling af medlemskab og forfaldne gebyrer frem til medlemskabets udløb gælder uagtet en gyldig opsigelse.

Betaling
Betaling for medlemskab, EMS træning, No Show gebyr for manglende fremmøde og øvrige køb foretaget skal ske ved medlemskabets start og for hele perioden. Medlemmet skal tilmelde sig NETS.

Et EMS BodyPOWER medlemskab fornyes automatisk, indtil medlemmet vælger at opsige det (se opsigelsesbetingelser nedenfor). Når der tegnes medlemskab, indgås en betalingsaftale med EMS BodyPOWER Denmark A/S, hvorved medlemmet accepterer, at EMS BodyPOWER Denmark A/S løbende trækker et beløb svarende til pris for medlemskab, EMS træning, gebyrer for manglende fremmøde samt øvrige køb foretaget. Alle betalinger opkræves via NETS.

Ekstra vand, køb og/eller lån af træningstøj og chip-card kan betales med kort eller debiteres til medlemmets konto for senere opkrævning via Nets.

EMS BodyPOWER Denmark A/S forbeholder sig, ved forsinket betaling, ret til at beregne morarenter efter den til enhver tid gældende lovgivning.

Såfremt medlemmet er i restance med mindst fire ugers medlemskab, kan EMS BodyPOWER Denmark A/S opsige aftalen. Kan medlemmet ikke dokumentere betaling, er EMS BodyPOWER Denmark A/S berettiget til at afvise leverance af ydelser jf. medlemskabet.

Prisstigninger kan ske med 90 dages varsel ved særskilt meddelelse. For eksisterende medlemskaber, der forlænges automatisk, sker prisstigningerne med virkning fra udløbet af den oprindelige medlemskabsperiode.

EMS BodyPOWER Denmark A/S tager ikke imod kontant betaling.

Opsigelse
Alle medlemskaber skal opsiges skriftligt per e-mail sendt til opsigelse@emsbodypower.dk

Opsigelse kan ske med løbende måned plus 1 måneds varsel, dog tidligst til udløbet af bindingsperioden for 6 mdr. og 12. mdr. FlexMedlemskaber.

Undtaget er, hvis medlemmet er forhindret på grund af sygdom, tilskadekomst, graviditet eller erhvervsmæssige forhindringer, der er dokumenteret med lægeerklæring fra en varighed på 2 måneder. I disse tilfælde sættes medlemsaftalen på hold med øjeblikkelig virkning, indtil medlemmet kan genoptage træningen; i tilfælde af graviditet i højst et år begyndende fra lægeerklæringens fremvisning.

EMS BodyPOWER Denmark A/S refunderer ikke indbetalinger.

Eventuelle bankgebyrer for tilbagebetalinger, som medlemmet selv har forårsaget, vil blive fratrukket medlemmets tilgodehavende.

Pligten til betaling af medlemskab og forfaldne gebyrer gælder også, selv om medlemmet ikke benytter de pågældende ydelser uanset årsag.

Åbningstider EMS BodyPOWER Denmark A/S holder generelt åbent fra kl. 8 – 21, dog lukker vi fredag kl. 18. Vi holder lukket på nogle helligdage, og når personalet skal på uddannelse.

Prisændringer
Prisændringer meddeles via e-mail samt ved opslag i studios og på websitet senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab.

Afmelding af booking
Er et medlem forhindret i at benytte en booking skal der meldes afbud senest tolv (12) timer før starttidspunktet. Afmelding kan ske online, telefonisk eller ved personligt fremmøde. Kontaktdetaljer findes på www.emsbodypower.dk

Såfremt et medlem ikke afmelder en booking rettidigt trækkes opkræves et No Show gebyr på kr. 299,- for manglende fremmøde. Medlemspakker trækkes en forudbetalt EMS træning jf. den indgåede aftale.

Medlemmets ansvar
Medlemmet har selv ansvar for at passe sin EMS Træning jf. den indgåede aftale.

Medlemmet er ansvarlig for at møde omklædt senest til den aftalte træningstid. Er medlemmet forsinket, reduceres der om nødvendigt i træningstiden. Hvis medlemmet er mere end 10 minutter forsinket kan EMS BodyPOWER helt annullere træningen, og dette kan også være tilfældet, hvis der er startet en træning med et andet medlem.

Medlemmet bærer ansvaret for selvforskyldte uheld. EMS BodyPOWER Denmark A/S kan på ingen måde holdes ansvarlig for materielle skader og økonomiske tab, der skyldes uagtsomhed.

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i EMS træning. EMS BodyPOWER anbefaler derfor, at man konsulterer egen læge, hvis man er i tvivl, inden træningen påbegyndes. EMS BodyPOWER tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

Ørige bestemmelser
Såfremt en enkelt bestemmelse kendes ugyldig, omfatter det ikke den samlede aftale. I stedet for den ugyldige bestemmelse er lovgivningen gældende.

Doping
EMS BodyPOWER kan til enhver tid underlægge et medlem en af Anti Doping Danmark godkendt doping test, hvis der er begrundet mistanke om brug af ulovlige præstationsfremmende midler. Modsætter medlemmet sig dette, eller testes medlemmet positiv, vil medlemskab ophøre med øjeblikkelig virkning. Oplysninger om en evt. positiv dopingprøve vil blive givet til DFHO og vil medføre udelukkelse på mindst 2 år fra alle motionscentre som er tilknyttet DFHO.

Databeskyttelse
EMS BodyPOWER Denmark A/S må indsamle, gemme, maskinelt behandle og anvende medlemmets personlige data til administrative formål og evaluering. EMS BodyPOWER Denmark A/S kan desuden anvende medlemmets data i reklameøjemed. EMS BodyPOWER Denmark A/S kan ligeledes fremsende disse data til tredjemand med henblik på databehandling, central administration, udarbejdelse af medlemssammenligninger, kontrolanalyser, benchmarking og til vurdering gennem serviceudbydere, der har tavshedspligt. Samarbejdspartnere, der benyttes i denne forbindelse, er forpligtet af en kontrakt med EMS BodyPOWER Denmark A/S til at overholde bestemmelserne i databeskyttelsesloven og i overensstemmelse med retningslinjerne at behandle personrelaterede data med omhu, samt udelukkende at behandle og anvende dem i henhold til EMS BodyPOWER Denmark A/S’s anvisninger og ikke at videregive dem til tredjepart. Medlemmets personlige data vil ikke blive anvendt til andre formål, og personrelaterede data vil ikke blive videregivet til øvrige parter, medmindre medlemmet på forhånd har givet sit udtrykkelige skriftlige samtykke, eller EMS BodyPOWER Denmark A/S har en lovmæssig forpligtelse til at videregive sådanne data.

Cookies
EMSBodyPOWER.dk  anvender cookies til at lave statistik over antallet af besøgene, samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser på vores besøgende for at kunne give dem den mest optimale brugervenlighed. Ved at bruge EMSBodyPOWER.dk accepterer medlemmet, at vi anvender cookies til førnævnte formål.

 1. Hvad er en cookie
  En cookie er en lille tekstfil som bliver gemt i din browser for at kunne genkende dig ved tilbagevende besøg. Cookien identificerer ikke dig som individuel bruger, den identificerer kun din computer. Coookien er ligeledes heller ikke i stand til at sprede virus eller anden skadelig software. Læs meget mere på dette link: Minecookies.org/information-om-cookies/
 2. Hvor langtid gemmes en cookie
  En Cookie gemmes på computeren i alt fra en dag til et vist antal måneder. Cookien fornyes ved vært besøg/login.
 3. Hvordan sletter man cookies
  På http://minecookies.org/cookiehandtering kan du finde en vejledning hvordan du sletter uønsket cookies.
 4. Hvordan undgår man cookies
  Du kan finde en vejledning på Minecookies.org hvordan man blokere for cookies.

Fotografering og videoovervågning
Det må forventes, at der kan tages fotos af træningssessioner. Fotos anvendes udelukkende i markedsføring af EMS BodyPOWER eller til intern undervisning, og kun efter særskilt aftale med det enkelte medlem.

Af hensyn til sikkerheden for personalet og medlemmer kan der være installeret videoovervågning, og disse optagelser vil kun blive anvendt i særlige tilfælde.

Fortrydelsesret
Medlemmer har 14 dages fortrydelsesret fra den dag medlemskabet er købt. For at gøre brug af fortrydelsesretten skal medlemmet sende en mail til opsigelse@emsbodypower.dk eller henvende sig i sit lokale studio inden for 14 dage fra medlemskabets købsdato,

Ændring af medlemsbetingelser
EMS BodyPOWER kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene varsles medlemmet via e-mail samt eventuelt ved opslag i studios og på websitet. Medlemmet er til enhver tid underlagt den seneste version af medlemsbetingelserne, som kan findes på EMS BodyPOWERs website. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren listet i medlemsbetingelserne. EMS BodyPOWER har ret til at foretage sædvanlige ændringer i lokaler, udstyr og åbningstider.